Hareskov-Værløse Avis Nr.2 - 11 januar 2001

Side 1 Ungdomsboliger skal have afgjort sin fremtid Side 12-13 Værløse Kommune Informerer
Side 2 Bekymrede pårørende mødte deres gravsted på Kirke Værløse kirkegård Side 14 Vandforsyning af hjem i Værløse - Opvisning i Gymnastikforeningen
Side 3 4. maj minder og Hjemmeværnet Side 15 Bymidtens kunst ville gøre sig bedre på græs
Side 4 Farvel til skolelederen på Hareskov Skole [Henning Hvidemose] - Socialdemokratiet i Værløse har afholdt urafstemning - SF i Værløse har valgt kandidater til kommunevalget - Et farvel til lederen af Søndersøskolen Side 16 Ligestillingen - Den bedste viden - Vindretningen - Kommunens Rådhus - Op imod et folketingsvalg og valg til byråd og amtsråd
Side 5 Værløse Kultur og Samfund - Kommunens ventesale - NESA Side 17 Kommunen solgte jord med forkøbsret - Kejseren uden klæder kommer til Værløse [Cirkusteatret] - Ny leder af driftafdelingen i Teknisk Forvaltning
Side 6 ALUGOD Gruppe fejrede 40 års fødselsdag - Der var engang Hareskov Villaby Side 18 Hareskov Fodbold - Værløse Fodbold - En særudstilling om kaffedrikning - Orgelpromenadekoncert
Side 7 Værløse Museum - Bådfarten - Verden Rundt Side 19 Værløse Kommunalbestyrelse havde møde 25.4
Side 8 Det er ikke nogen god ide [at mangle infrastrukturen] - Furesøbad: Dorte og Søren - Boligregnskaber for VAB Side 20 Annoncer og småsnak
Side 9 FuresøBadBilleder - Roklubbens Sankt Hans fest - Rejsegilde den 3. maj Side 21 I Folkeskolen - Uanset hvor meget samfundet gør for borgerne - Big Brother
Side 10 Cirkusteatret i Værløse - Verden Rundt i Værløse Bymidte 5 maj - Svømmehal anno 1977 Side 22 Konfirmationer St. Bededag
Side 11 Der mangler lejligheder - Undervisningsminister Side 23 Det sker i vore kirker - En børnekulturkonsulent - Syvstjerneskolen - Forårssang i Hareskov Kirke
Side 12-13 Værløse Kommune informerer Side 24 SkovgårdsNyt