Hareskov-Værløse Avis Nr.2 - 11 januar 2001

Side 1 Afsløring af kunst: vandkunst - Skolestart 2001 Side 12-13 Værløse Kommune Informerer
Side 2 Pigerne med tørklædet Side 14 Etablering af Bruger- og pårørenderåd på plejehjem
Side 3 Senior- og pensionistforeningen - Deres nabo Side 15 Respekten for kulturen fører til kulturpolitik - Aktiviteter på museet i denne eftersommer
Side 4 Tour de Hareskov 2001 - HIF 60 år Side 16 Reklamer, sponsorer får mere magt - Dyre breve fra kommunen
Side 5 Når de ældre og enlige skal leve på tilbud - Husker du din skoletid? Side 17 Der udstedes flere og flere bøder af politiet
Side 6 Kommunens bibel (Den "røde bog"): Budgetter for de kommende år - Værløse Svømmehal Side 18 Hareskov Børnehave fylder 65 år - Hareskov Fodbold
Side 7 Annoncer [Gymnastik, håndbold] Side 19 Det er dyrt i Værløse - Danske tog
Side 8 Pengesportens bagside - Sjællandsserien - Lyngby/Herfølge/AB - SkovgårdsNyt Side 20 Lions loppemarked
Side 9 Vil de lokale borgere ikke støtte deres bymidte? Side 21 Jonstrupvang - Danskere lever kort, men godt - Ældresagen i København
Side 10 Hareskov Idrætsforening - Folkeoplysningsudvalget Side 22 Håndværkets dag - Kommunen skal have en kulturpolitik - Historisk Forenings efterårstur
Side 11 Syvstjernetidende - Edb i Kulturhuset Side 23 Det sker i vore kirker - Det konservative folkeparti arrangerer møde - Julemærkesamleri
Side 12-13 Værløse Kommune informerer Side 24 Berlingeren udkom ikke