Hareskov-Værløse Avis Nr.2 - 11 januar 2001

Side 1 Frynsegoder skal måske friste ansatte til beskæftigelse i Værløse Kommmune Side 12-13 Værløse Kommune Informerer
Side 2 Røgen og det sociale samvær - Boliger for ungdommen i Værløse Side 14 Skovhuset: Croquie er også gymnastik og yoga - Værd af vide fra Værløse Kommune
Side 3 Det sociale udvalg drøfter ændringer i regler for Ældreråd - Rygetholms Grundejerforening Side 15 Ældre i Værløse inviteres til møde - BioCafeen kan tilbyde [menukort]
Side 4 Hareskov Børnehave fejrede 65 år - Bassinerne ved Furesøbad - Høstfester Side 16 Værløse Menighedsråd - Ældre kan købe hjælp til deres PCere - Lydavisen i Værløse
Side 5 Nyt fra Ældre Sagen - DM i Pony Games Side 17 Furesøens vande skal restaureres
Side 6 Ældre i Værløse inviteres til møde - Folkeskolens kulturelle liv - Bør Socialområdet have sit eget vikarbureau Side 18 Jordforureninger i kommunen - Hareskov IF havde jubilæum: billede af superOldBoys, herunder den glade redacteur (!)
Side 7 Farums grænse - Ulovlig træfældning på Jomfrubakken - Værløse Fodbold - Ugens Farum - Hareskov Fodbold Side 19 Der skal mere liv i Bymidten - Formand for SBU uddeler æresnål til HIF-leder
Side 8 Vejen til Mekka - Folkeoplysningsudvalget - Lovlige opgravninger i Værløse? Side 20 Skolerejser - Kernefamilier - Farligt at låne bøger - Hareskov Menighedsråd
Side 9 Børn og sandkasser - Venner af beboere på Søndersø, Ryetbo og Solhaven - Bankospil - SkovgårdsNyt Side 21 Søen ved Birkevang i Hareskov
Side 10 Kommunen vil nu spørge borgerne med Internetadgang om noget Side 22 Hareskov Medborgerhus - Nyt fra Ældre Sagen - Værløse Børneteater - Attraktiv arbejdsplads
Side 11 Hvem vil være med i borgerpanelet? Side 23 Det sker i vore kirker - Bridgeaften - Børnehaven Syvstjernen
Side 12-13 Værløse Kommune informerer Side 24 Lokalplan for den gamle Tømmerhandel på Tibbevangen - Nej i Lyngby-Taarbæk kommune til sygeforsikring