Hareskov-Værløse Avis Nr.2 - 11 januar 2001

Side 1 Svømmehal vedtaget Side 12-13 Værløse Kommune Informerer
Side 2 Afmærkning af opgravning Side 14 Kommunen skal have en profil
Side 3 VærløseGarden går nye veje Side 15 Kulturdebatten
Side 4 Helt galt i byen [Borgmester-Redaktør disput] Side 16 Klatrevæg - 50 års arbejde for pensionister
Side 5 Kultur i Værløse - Vaccination i Værløse Side 17 Regler for ligestilling - Forud for skoleåret
Side 6 Kulturdebat 22.9.01 - KlodsHans på biblioteket Side 18 Kultur til drøftelse ved konference
Side 7 Kvalitetsundersøgelse af rengøring - Værløse Fodbold Side 19 Syvstjerneskolen søger er par Pentium computere - Teatergruppen Syvstjernen
Side 8 Ældrerådet i Værløse - SkovgårdsNyt Side 20 Lokalplan 62 for områder ved Søndersøskolen - Tegning af den nye svømmehal
Side 9 Skolerne i Værløse - Prinsesse Alexandra støtter indsamling Side 21 Kultursnak i Værløse - De sidste danske amatører er de frivillige
Side 10 Nok den sidste debat om kultur med men'sker - Arkæologiens dag i Værløse Side 22 Organist Claus Vilstrup fejrer 25-års jubilæum
Side 11 Kulturen til debat Side 23 Det sker i vore kirker - Jubilæumskoncert med Claus Vilstrup - Værløse Håndbold
Side 12-13 Værløse Kommune informerer Side 24 Den ny svømmehal