SYV LANGE UGER - Økonomiudvalget holdt møde med Indenrigsministeren - Brugergruppe på Hareskov Bibliotek
1 9 Værd af vide: Information fra Værløse Kommune - Fakkeltoget og andre initiativer - Folkeoplysningsudvalget
Annoncer 2 10 Annoncer og småsnak
Annoncer og småsnak 3 11 Byplanudvalget - EFTERlysning af reaktioner fra levebrødspolitikere
Socialudvalget - Hjemmeplejen - Værløseordningen - Skovhuset - Folkeoplysningsudvalget - Værløse Museeum - Tidli. sognepræst i Værløse Jørgen Bernsted fylder 90
4 12 Projekt tagboliger på Bavnehøj Park
Økonomiudvalget holdt møde med Indenrigsministeren - Skriv til din folketingsrepræsentant 5 13 Værløsehallerne - Stormlygaard Nord søger om tilskud
Det danske Drengekor's besøg på Skovgården - Tal fra kommunen
6 14 Konfirmationer i Værløse
SkovgårdsNyt - Landets næsthøjeste person vidste ikke, at Værløse kan klare sig selv
7 15 Det sker i vore kirker - Værløse Menighedsråd - Ballerup Museum i Pederstrup - Nej siger ministeren om kulturarven i Brede
Værd af vide: Information fra Værløse Kommune - Konference om Livskvalitet hele livet
8 16 Esperbo Beboerforening

Ajourført: 21 april af Web-mager / Kolofon / Søgning / www.kajsavis.dk