Det første byrådsmøde i Furesø kommune

afholdes den sidste mandag i januar. Det afholdes i byrådssalen på Farum rådhus.
Man orienteres om at forvaltningen vurderer at der med udgangen af 2006 er god overensstemmelse mellem de to gamle kommuners budgetter og faktiske forbrug
Kommunen har nu fået en rentegning af det nye byvåben, der skal godkendes heraldisk i Rigsarkivet før det registreres for at beskytte det mod misbrug.
 • Man skal drøfte kommunens indkøbspolitik Man skønner at kommunen kan spare 3,5 mill i 2007.
 • Målet er for kommunen at købe sine varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser. Man vurderer pris, kvalitet, service og miljø.
 • Man skal drøfte samarbejde med indkøbscentral Nordsjælland.
 • Sammenlægningen har hidtil kostet 854.000 i vederlag m.v. samt knap. 4,6 mill. i administrative udgifter
 • Til IT-udgifter er der af ca. 18.2 mill. anvendt knap 13. mill.
 • Til kompetenceudvikling er der anvendt ca. 300.000
 • Til kommunikationsudgifter er der anvendt 1,6 mill.
 • Til ombygninger er der anvendt 340.000
På det tredie rådhus på Farum Gydevej 69 skal der foretages betydelige udgifter.
Der er på alle tre rådhuse afsat 1,5 mill. til diverse ombygninger.
Regnskaberne for de to gamle kommuner skal til revision inden den 2. juni. Forud skal de være godkendt af Furesø byråd.
 • Man skal drøfte principper for høring af råd og nævn, der skal høres forud for politisk beslutning.
 • Man skal tage stilling til personer, der kan underskrive dokumenter.
 • Man skal vælge medlemmer til lokalrådet for Furesø kommune.
 • Man skal drøfte forretningsorden for økonomiudvalget.
 • Man skal drøfte distribution af dagsordener til byrådsmedlemmer.
Man skal drøfte opstart af et borgerpanel med 700 medlemmer for Furesø kommune.
Man kan stille panelet fire spørgsmål i 2007. Værløse havde 500 medlemmer, der kunne svare elektronisk.
Furesø kommune skal stille med stand på Kommunernes Landsforenings kommende delegeretmøde for at orientere andre kommuner om tiltaget.
Man skal godkende nye vedtægter for Farum Fjernvarme. Furesø kommune overtager fra 1.1. 2007 Farum Fjernvarme.
Farum kloakforsyning søger 3.063.000 til nyanlæg og renovering.
Man skal drøfte ombygning af materielgården i Værløse, der nu skal rumme flere medarbejdere - derfor skal der skaffes flere parkeringspladser bl.a.
Til renovering af veje i 2007 søges der om 4.767.000
Til kloakrenovering i Værløse i 2007 søges der frigivet 1.532.000 kr.
Måløv renseanlæg skal have en ny gasklokke, derfor søges der om 1 mill. kr. som beløbsramme.
Man ønsker støjkortlægning af Furesø kommune og 250.000 som beløbsramme.
Man søger om beløb til anlæg af rundkørsel, cykelstier m.v. fra Kirke Værløsevej til Nordlejren. Billigste tilbud var på 4.392,324 kr. Dertil kommer en række andre udgifter til flytning af vandledning m.v.
Williams Plads i Farum skal renoveres . Det koster 2.100.000
Til opgradering af tekniske anlæg på Hareskov skole og Søndersøskolen søges om 2.270.000 kr. Der er tale om ventilation og varme.
Furesø Golfklub søger om ny overenskomst med kommunen om leje af landzonejord. Man ønsker ikke at købe arealet.
Man skal drøfte hvad det skal koste at printe tekst ud på papir på bibliotekerne.
Man skal tage stilling til hvem der fremover skal varetage det arkæologiske arbejde i Furesø kommune.
På byrådsmødet vil der være spørgetid - man kan få de nye regler på rådhuset (eller se dem her -> spalte 3)

VÆRLØSE BYMIDTE

Indkøbsvogne
har fået placeret sit nye parkeringsanlæg, der skal fortælle hvor man skal finde en p-plads i området.
bymidten i opbrud
I BYMIDTEN kæmper Bjarne med de store sten, der skal dele området op i vestsiden og sikre bedre oversigt for de, der skal handle. Men - som han siger - den milde vinter betyder meget arbejde der kan udføres - men jeg kunne godt have brugt et halv snes mand. Selvom vi er blevet dobbelt så stor en kommune, er det ikke lykkedes mig at få de folk, jeg havde brug for.
...............................................

NÆRPOLITIET I FARUM OG VÆRLØSE
bevarer man forlyder det og det vil nok betyde noget - også nu da pas og kørekort skal udarbejdes af kommunen. I den større sammenhæng vil etaten nok kunne leve med at Brøndby ikke er på dupperne en tid - så man kan sikkert spare politi, når der skal afvikles historiske dyster med FCK.

SNEVINTEREN LADER VENTE PÅ SIG -
og hvad laver de så de mange der venter på at sneen skal fylde op på veje og stier?
Rundt om i landet er der sikkert mange ting, der er rykket frem nu da man har mandskabet gående i venteposition.

MEDENS MANGEN EN BORGMESTER gennem årene har prydet sig med en kæde, er det ikke sikkert den slags fremover skal høre til, når en borgmester er ude i kommunens tjeneste. I Farum og Værløse har man afleveret kæderne til museet, og der er ikke afsat midler til en ny kæde.

000000000000000000000000000

GENBRUGSSTATIONEN
er fortsat et af de steder hvor mennesker mødes. Man kan også finde noget man kan tage med sig hjem - selvom langt de fleste har mere et ønske om at komme af med noget mere. Tankerne går i stedet for til de der ikke har bil og ikke kan køre hjemmefra med noget de gerne vil af med.

NÅR ET BARN KOMMER TIL VERDEN har der i nogen tid været en kontakt til jordemoderen og været en snak om fødestedet. Her i de nye regioner har der igen været en snak om fødesteder, der foretrækkes i nærheden af boligen. Medens det stort set er et mandligt område at sørge for de nødvendige og centralt beliggende fødesteder, er det nok mest de vordende mødre der skal leve med at det er et tilbagevendende problem at finde plads og råd til de nødvendige fødesteder. Det er jo en accepteret nødvendighed at der fødes børn og der er kvinder der vil afse tid til det ekstra ni måneders indsats for fremtiden.

000000000000000000000000000

NYTÅRSFESTEN FOR DE DER BLEV ÆLDRE
overlever endnu en tid efter, fremtiden næsten ligger usikker for Kirsten, Mogens og Kurts møde med borgerne i den større kommune. Men uanset hvad budgetterne vil vise sig at holde til, kunne det være man undervejs finder ud af at spare på et eller andet.
Tanken om at udsende levende billeder med taler fra det månedlige byrådsmøde kunne være en besparelse, der kunne give midler til en fest næste år. Der er ingen tvivl om at Kurt Bork sammen med enkelte andre medlemmer at de forenede banker stod sammen om et sponsorat. Det ville være noget der battede noget. Så kunne man holde festen af og til i Farum, hvor man kunne samle 7-800 mennesker i den store Arena.
For øjeblikket har der været indtil flere borgere, der har underholdt med hvor meget det har kostet borgerne i Farum at festen blev afholdt.

Spørgetid

§ 1

Der afholdes spørgetid forud for ethvert ordinært møde i byrådet med åben dagsorden.

Spørgetiden kan maksimalt vare en halv time. Spørgsmål, der ikke kan nå at blive besvaret inden for en halv time, skal af borgmesteren henvises til besvarelse i førstkommende spørgetid forud for det næste ordinære møde i byrådet. Borgmesteren kan dog – med byrådets godkendelse – forlænge spørgetiden med indtil 15 minutter, hvis spørgsmålenes antal og beskaffenhed giver anledning dertil.

Byrådet kan undtagelsesvis på spørgerens begæring i enkeltstående tilfælde vedtage, at der tillige skal være spørgetid forud for begyndelsen af ekstraordinære møder i byrådet med åben dagsorden.

ref.:  http://furesø.dk

Kære Furesø Biblioteker,

På vegne af Kajs Avis vil jeg gerne forespørge, om det er korrekt, at lydavisen kun kan aflyttes på nettet, hvis man bruger Microsoft Windows Medieafspiller?

I skriver på jeres hjemmeside (om ældre udgaver af lydavisen):
furesoebibliotekerne.dk/forside/andre_tilbud/lydavis

.. og kræver Windows player NB til Windows-brugere! .. og .. Du skal have en ny Windows-player for at kunne høre lydavisen. Det får du ved at opdatere Windows. Klik på Start - Windows update eller følg anvisningerne på skærmen.

Det er mit synspunkt, at man ikke skal begrænse sig til en bestemt medieafspiller - især når den indbyggede i Windows har givet anledning til problemer i EU, som pt. har en sag kørende mod Microsoft.

Jeg kan ikke se nogen grund til, at man ikke kan anvende det lydprogram, som man nu engang foretrækker til mp3-filer. Der er mange på markedet, og de behøver ikke at koste noget. Herved gør man ikke brugere til gidsler i den førnævnte monopolsag.

Der er også spørgsmålet om ophavsret - som måske kunne være årsagen til at man vælger Microsoft og deres DRM (Digital Rights Management) sv.t. bibliotekernes netmusik. Men jeg håber da ikke, at I har noget imod at man kopieres en mp3-fil ned på maskinen - idet man så kan høre den uden problemer på alle typer maskiner og platforme.

Det andet jeg gerne vil spørge om er, om I er bekendte med, at der findes programmer, der kan læse en tekst og gengive den lydmæssigt? Her tænker jeg på IT- og Telestyrelsens "adgang for alle", som man kan se mere til her: www.adgangforalle.dk/

Denne offentlige institution kræver ikke en speciel medieafspiller (men dog pt. kun Windows) for at man kan få en tekst fra en hjemmeside læse højt. Det kunne være et godt supplement til Lydavisen.

På Kajs Avis har vi en lille side med lænker til relevante ting i Værløse og omegn: kajsavis.dk/omsider/link3500.html
- og det er her, jeg gerne vil skrive noget om Furesøbibliotekernes lydavis og jeres
planer fremover- derfor denne forespørgsel.

På forhånd tak for enhver hjælp i denne henseende.

Venlig hilsen,

Hans Jørn Storgaard Andersen
http://kajsavis.dk

Kære Furesø Kommune

På vegne af Kajs Avis (den tidligere Hareskov-Værløse Avis) tillader jeg mig at forespørge, om det kan være rimeligt, at en søgning på:

Hareskov-Værløse Avis giver 0 svar
Kajs Avis giver 1 svar (henviser til museet)
? (der vedhæftes 2 skærmbilleder, der viser situationen).

Det er korrekt, at Hareskov-Værløse Avis er stoppet den 11. januar 2007, men den fortsætter som Kajs Avis fra samme dato.

På den tidligere Værløse Kommune's hjemmeside var der en side, hvor der var henvisninger til den lokale presse - og jeg vil foreslå noget lignende her.

Og der må godt henvises både til Hareskov-Værløse Avis (1945-2007) og til efterfølgeren Kajs Avis 2007ff - idet lænken i begge tilfælde er:
http://kajsavis.dk

Venlig hilsen,

Hans Jørn Storgaard Andersen
http://kajsavis

ps! Jeg håber, at jeg har fundet frem til rette vedkommende. Idet jeg egentlig søgte efter den ansvarlige web-master ... men stoppede, da jeg kom til kommunikation

til næste side 2

25. januar©2006 web-redaktionen