Skovgården-Superbest
SuperBests ejendom set fra Skovgårdens trappe - hvor man har sat penge af til en passage over stien nedenunder.
   Endebygningen der rummer Skovgårdens „lille skole",  hvor man har lejet sig ind for at undervise ældre i brugen af computer.
    Målet var at man ville få købmandssammenslutningen til at bygge udvidelsen af Skovgården som kommunen så ville leje.

I FARUM SAGEN fortæller Ritzau, at ren tidligere direktør i tre tilfælde i landsretten havde afgivet falsk vidneforklaring. Det hed videre, at det måtte han gerne, for her var han medtiltalt.

Værd at vide om Furesø kommune ...
Hareskov-Værløse Avis: www.kajsavis.dk - med alt det nye

FURESØ KOMMUNES Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

havde møde den 11. januar Udvalget skal forvente at blive inddraget i problematikken vedr. Farum Midtpunkt.
Der arbejdes på at etablere et integrationsråd. Kommunen skal stille arbejdspladser til rådighed for et JOBCENTER. Kommunen vil få et beløb der svarer til 55-145 kr. pr. arbejdsplads eller hvad der svarer til 441.160 kr.
Administrationen af fleksydelser overføres til kommunerne fra 1.1.07. Man er endnu ikke klar over de ressourcemæssige konsekvenser, men der er tale om at administrere nogle ret komplicerede opgaver, som man ikke har indgående kendkab til.
Man drøftede arbejdstidsaftale med lærerne på Sprogskolen og vil fortsætte drøftelsen på næste møde.
Man godkendte at den internationale sprogskole fremover hedder „Furesø Sprogskole for at signalisere tilhørsforholdet til Furesø kommune.
Udvalget godkendte ændring af vedtægter for Sprogskolens Advisory Board.
M.H.T. Taxilovgivningen godkendte man, at Storkøbenhavns kompetenceområde udvides til også at omfatte Furesø kommune
KONCERNDIREKTØR LARS MUNCH Politikens Hus har sagt „Vi laver ikke gode aviser for at tjene penge. Vi tjener penge for at lave gode aviser".

VÆRLØSE KOMMUNES LYDAVIS udgives nu fra Farum Bibliotek, hvor man kan melde sig til en gratis avis hver uge. Farum bibliotek har tlf. 77 43 43 25

DEN DANSKE FOLKESKOLE har visse regler, der skal overholdes og alt er godt,
hvis man har lærere nok. Det tales og skrives der meget om i denne tid - fordi folkeskolen fortsætter trods den kendsgerning, at skolernes budgetter løber over to år. Fra og med årsskiftet går man ind i et nyt budget. Derfor er der steder, hvor man midt i et skoleår skal opleve at mangle lærere, fordi der ud over landet skal spares et par hundrede stillinger væk, og det kan mærkes Derudover går det udover nedskæringer m.h.t.. lejrskoler.    Det vil gå ud over undervisningen og der skæres i it-orienteringen.
Det vil nok gå værst udover de kommuner, hvor man ikke har forudset ændringer pr. 1.1.07

DER ER SYGEHUSE hvor man har inviteret unge til pratikorientering om livet på sygehuse i skolens efterårsferie. Det har nogle steder værer 11' gang man gav de unge dette tilbud - de fik tilmed penge for deres tilstedeværelse.

Foreningen DANMARKS FLYVEHISTORISKE FORENING
holder sin ordinære generalforsamling i Galaksen lørdag den 17. februar kl. 14  - hvor man bl.a. skal behandle indkomne forslag.
Der skal bl.a. vælges ny formand idet formanden i 2006 meddelte, at han ikke ønskede at fortsætte. Medlemmer af bestyrelsen, der er på valg er Alf Blume, Carsten Jørgensen, Knud Rasmussen og Ole Rossil. Alle er dog villige til at modtage genvalg.
På mødet vil formanden for Furesøbadudvalget John I. Allentoft præsentere masterplanen for KULTURSTATION VÆRLØSE med særlig vægt på museumsområdet.
I mellemtiden er TØJHUSMUSEET gået ind i debatten om, hvad der skal være i de gamle hangarer og det store areal.
Selv fra Farum har man været overrasket over, hvor meget areal det drejer sig om

OPLÆGGET TIL DENNE FLYVEHISTORISKE FORENING blev efterfulgt af en tilmeldelse stå stor, at man undrede sig, men det var med stor glæde man modtog medlemmer og fortsat gør det ved henvendelser til kassereren
Ib Bentzien, Høstbuen 65, 2750 Ballerup

PS I forbindelse med anmeldelsen af bogen om kogen fra Kollekolle her blev det oplyst at Kollekolles marker også blev brugt til forsøg af Danmarks første rigtige flyver. Mere flyvenyt: brev til ib(c)dc3vennerne.dk - eller kig inden for her:
wikimedia.dk/index.php/DC-3_Vennerne

cykel med lys
cykel med lys over hele linien

NÅR INDKØBSPOLITIK I DIN HUSHOLDNING ER ANDERLEDES end når din kommune handler ind.........

Der er kommuner hvor man gennem tiderne kan henvise til at skiftende borgmestre ved forskellige lejligheder har underholdt med, at borgerne ikke i tilstrækkelig grad handlede lokalt i deres eget center, når politikere har retten til at handle ind, hvor de kan hente storkøbsfordele.
I Værløse vakte det opsigt at kommunen tog afsked med en embedsmand med et ur, der ikke var indkøbt i Værløse, hvor en urmager tilmed var skatteyder.
Men også i Furesø kommune er man igang med store planer for udbygning af butikker og handelsmuligheder, men skoler,. institutioner m.v. må ikke købe selv de mindste vareenheder ind, hvis ikke den stort set er gratis.
Kommunen har truffet aftale om at man selv henter tjenesteydelser og varer ind - og det er sket uden kommentarer fra centerforening, erhvervsråd og håndværkerforening.
Med nye aftaler om storkøb sammen med andre kommuner kan man i 2007 hente besparelser på 2.5 million hjem. Men man har i Værløse nærmest kritiseret nye borgere i Ryget Skovby man nu ved, at de lægger en væsentlig handel andre steder end i Værløse Bymidte.
Med hensyn til håndværkerydelser har andre underholdt med, at der er store forskelle på baggrunden for at drive en forretning fra kommune til kommune og landsdel til landsdel. Det må vel også gøre sig gældende, når firmaer skal give tilbud ved licitationer...........
Også i forhold til hvad man kan lønne personalet for.
I Værløse har man jo fået udført byggeri takket været firmaer, der boede nær Vesterhavet.
I Værløse Bymidte har der ikke manglet salg af varer - på dage, hvor de kunne købes til populære priser.
Fremover bør man undlade at bebrejde borgerne, hvis de henter storkøbsfordele - når de borgere der vælges som deres særlige medarbejdere mener, at DE er i deres fulde ret..

ÆGTEPARRET havde tid efter anden samlet så meget krims på vægge og i gemmer, at de af økonomiske grund besluttede sig for at ville skilles. I stedet for at dele noget, afholdt de en weekend et enormt garagesalg, der gav så meget, at de havde råd til at fortsætte fællesskabet uden gæld og i mindre kår.........

I DE KOMMENDE ÅR vil der være færre, der oplever deres sygehus som nærhospital.

DE KOMMENDE ÅR vil man sikkert prise de gode dage, da man havde en såkaldt sognerådspolitik.

FURESØ KOMMUNE har budgetter, der er redegjort for. De der gemte papirerne var fornuftige - når man en dag skal sammenligne tal.

DET BLIVER KLART at en gravid vil ikke mere kunne cykle til klinikken, når øjeblikket nærmer sig - som Jørgen Ryg sagde det så smukt.

70 MILLIONER HINDUER deltog i kampen for at bade nøgne i Ganges i forbindelse med en fest, der må ha' varet flere dage.

NU HAR MAN FÅET ØJE FOR MODELLERNE er for magre, når de viser de nye klæder frem.

DER ER PARTIER der indimellem påstår, at der i deres parti er højt til loftet.

I RØDOVRE taler man om at rive 800 boliger ned. Det er ovenikøbet boliger kommunens politikere har ansvaret for at føre tilsyn med. Men også her taler man forbi et ansvar, og de mest ansvarlige lever nok ikke mere.
EJENDOMSAVISEN praler med at de har 584.000 læsere.................

VÆGTFORSKERE indrømmer at vi går efter den brede befolkning - men det skyldes ikke bred-bånd.

BEFOLKNINGEN breder sig mere og mere til alle sider - og nogle føler en form for skyld............

PRESSENS MINISTER er ikke bange for at anklage DR for at give billeder, der forstærkes af teksten..............

SELV DE MEST SOCIALE I ET BYRÅD HAR ALDRIG fundet en løsning på børn, der havde få dages sygdom. Trods megen snak om service er der aldrig en eneste kommune, der på en enkelt institution var åbne for de børn, der ikke var åbent for, fordi de havde et par dages syge-problem........

DER ER KOMMUNER hvor en far eller en mor må hente deres børn tidligere fra institution, fordi man skal spare på åbningstiden.

DE DER KLARER SIG SELV indtil nu, tror måske ikke de er meget tæt ved at være på lige fod med mange andre..........

INDIMELLEM sidder de ensomme og venter på et ganske uventet besøg- hører man..........

VED BISÆTTELSEN - der lyder bedre end ved begravelsen - kan man tænke over de mange blomster. Det er et fravalg, at man ikke lægger en bårebuket, hvis man havde givet dem en blomst, medens de levede........

MAN GRAVER OG GRAVER og lyttede måske ikke til erfaringer, der antyder at fjernvarmeværkerne ikke har det så godt med, hvor det er man lægger de mange kabler.

NEJ det er ikke mange borgmestre, man erindrer som siddende på en hest i i rådhusets forhave..............
CHEMINOVA satte sig dybe spor i Ballerups historie og fortsætter sin virksomhed i det jydske og sælger sine giftige varer rundt om i verden.

VENTETIDER PÅ SKADESTUER BLIVER LÆNGERE OG LÆNGERE
Hvorfor prøver politikere ikke den slags af. Ventetid på skadestuer er oplevelsen, at verden er gået i stå...................

HVIS MAN VILLE LAVE EN AFSTEMNING BLANDT BEBOERE PÅ PLEJEHJEM
ville der sikkert være flertal for, at det ligger langt fra familien.

MODERNE ARKITEKTER fryder sig over de mange vinduer i de moderne lejligheder. Hvis man vil, kan man ikke undgå at se og føle sig generet af, hvad der foregår i soveværelset nedenunder.

MODERNE MENNESKER mener de har lov til at se ud som de vil i deres egen bolig, selv når de går rundt i bar figur.

FORBIPASSERENDE med en åben lommetelefon kan optage hvad du siger - og tage farlige billeder, der kan bruges til hvad som helst - hører man................

BYGGETRÆ FRA ANDRE LANDE er steget 30-50%, så det er ikke underligt, at byggeri koster.

OGSÅ I DET offentlige bruger man flere og flere penge på overvågning - når enkelte foretager denne overvågning, er det strafbart. Politikere har jo prøvet..............

DEBATTER kalder man det, når andre også siger noget.........

NÅR MAN TALER OM at højhuse skal rives ned er der tale om statsstøttet byggeri, hvor tilsynet må have svigtet. Der er ikke afsat nok midler til en renovering medens tid var.........

UDE I LANDET er der ledige lejligheder nok, men ikke nok, der flytter hjemmefra......

IKKE NOGET PJAT..............
I deres slægt havde man ikke brugt megen tid på at finde et politisk ståsted. Så mange generationer de kunne se tilbage, havde man lyttet til, hvad de gamle mente, for i deres liv var ting alligevel ikke blevet bedre.

HVAD SAGDE DU....
De der kommer ud for at høre mindre og mindre fik i 2006 at vide, at en aftale med en offentlig hørelæge kunne tage 40 uger. Og så frabad fruen sig mere" pjat, når hendes mand alligevel ikke reagerede, selv om hun råbte.

KVINDER SØGER LIGEBERETTIGELSE eller hva' - Placering bag lås og slå med begrænset udgang rammer flere og flere af det smukke køn - er en kedelig tendens - hører man..........

BORGERE DER MISTER DERES RETTIGHEDER FORDI
de har forbrudt sig - slippes ud hver eneste dag og mister alle muligheder for at få noget at leve af. Det hjælper kun lidt, at de skifter navn - de bevarer deres cpr.nummer, og attesten er ikke mere hvid. Er det et en værdig måde at hjælpe nogen videre, der skal videre.................

MOTION GIVER ROLIGERE BØRN oplever man i børnehaver.

UNDERSØGELSER i USA viser, at for første gang i historien lever de fleste kvinder uden en ægtemand, men mange har prøvet det af.

DER ER FIRMAER der selv finder deres arbejdskraft - der er nogen, der anser de ledige som en dårlig arbejdskraft og derfor søger folk, der er ansat andre steder.

Klovnefestival i Monaco
Monte CarloBonbon & Tiina er med .. og Bonbon kommer fra Kirke Værløse så et stort tillykke med præstationen .... Der arbejdes på en artikel om fænomenet – indtil da kan du læse om Bonbon på:
www.bonbonclown.dk

Land Rover Discovery 2,5 TD5 S 5d. Årg. 2000 - 202.00 km.
Pris: kr. 164.000 momsfri
landrover
Den er Dinitrol-rustbehandlet i '04 og '06 på autoriseret værksted. Der medfølger udover de originale alu-fælge, et sæt originale LR-stål fælge med BF Goodrich All Terrain dæk, der kun har kørt 20.000 km. Der medfølger også 3 stk Thule tagbøjler og 2 stk vingeprofil-bøjler til montering på tværs af tagrælingerne.
Se nærmere på Bilbasen ..

brev
Foto: Flyvepost fra 1912
postkort
Højsommerfesten i Hareskov Pavillon
(klik på billederne og få det forstørret)

Det bedste ved gode ideer er, når det er politikere der får dem....................

EFTER FYRRE ÅR som gips har Dronning Margrethe den første fået sin rytterstatue i Roskilde i fuld størrelse...........

MAN SKAL VÆLGE SINE FORÆLDRE MED OMHU siger et gammelt ord. Medens der sælges spiritus i sodavand, er der forældre der sætter grænser for lystigheden. Den slags forældre tæller meget i erindringen - når gode forældre er gode som eksempler.

SELVOM DET KAN IRRITERE ville meget være anderledes, hvis flere forældre ville blande sig.

KOMMUNER og deres politikere har lært meget af byggerier - hvor det billigste tilbud var det, man antog. Så hentede firmaerne deres bonus med næsten endeløse lister over ekstra arbejde......................

REGION MIDTJYLLAND melder ud, at de startede de nye aktiviteter med en mangel på 600 millioner for at klare opgaverne.................

CYKLISTER får ikke megen plads i alle rundkørsler, hvis de skal hele vejen rundt............

HVIS MAN HAR EN GOD IDE kan man søge Friluftsrådet, der hvert år uddeler beløb til gode ideer, der kan give dig og andre gode oplevelser ude i det fri.........

Er gode råd dyre?
Skal jeg vælge det nye styresystem Windows Vista - Skal jeg betale 500 kr om året resten af mit liv for at beskytte mig mod virus - Eller vil du have et frit valg?
Spørg PCykologen Hans Jørn
jeg har et svar på alt
75 kr. for 15 mins. konsultation
åbent mandage og fredage ml. 10-16
tlf. 2834-4150 http://wikimedia.dk

? Svartid
I sidste uge stillede jeg to spørgsmål til Furesø Kommune og Furesø Biblioteker. Og spørgsmålene fik et svar - nogenlunde således:
1. Søgning på Kajs Avis
...
Det er korrekt, at du ikke finder noget svar på en søgning på Kajs Avis på furesoe.dk
Jeg kan oplyse, at der ikke er planer om at henvise til de lokale medier på Furesø Kommunes hjemmeside, som det var tilfældet på Værløse Kommunes hjemmeside, da det er besluttet at furesoe.dk skal have sit fokus på de serviceydelser og informationer, som kommunen tilbyder borgerne.

Min kommentar hertil: OK - det er da åben tale - ingen skjult dagsorden, hvor nogle medier fremmes og andre ignoreres.

2. Lydavisen
...har vi kopieret de "tekniske" oplysninger fra andre biblioteker, der også har lydavis på deres sider. Vi synes det er det mest enkle at bruge den Player knyttet til windows, som dog de fleste bruger. Du er meget velkommen til at bruge filerne - vi har clearet ophavsret med aviserne.
Vi kender godt programmet "adgang for alle."

Min kommentar hertil: NOK - hvad andre biblioteker gør er ikke godt nok, hvis det er forkert eller mangelfuld information. OK - at der ikke er problemer med hensyn til ophavsret til artiklerne og indtalingen af samme. I så fald har borgeren frit valg med hensyn til valg af afspilningsprogram.

Konklusion: Jeg vil ikke foretage mig mere i forhold til embedsfolk i kommunen - men ved lejlighed vil jeg dog spørge politikere, om de er enige i kommunens holdning til udbredelse af information - mangelfuld, manglende eller andet. Det er tankevækkende, at den nye kommune mener, at den alene er i stand til at informere borgerne og ikke levner plads/henvisning til en kritisk lokal presse.

Og du - kære læser - er velkommen til at komme med dit synspunkt ....

Så er der ikke mere i denne omgang – skriv gerne til redaktionen, hvis du har
noget på hjemme- eller hjertesiden:
Kajs Avis
Gl. Hareskovvej 261
Hareskovby
3500 Værløse

11.februar©2006 web-redaktionen