foto
foto
foto
foto
Tunnel mellem Værløse og Farum?
Billederne til venstre er fra Bavnestedet i Værløse og viser begyndelsen til en konstruktion, hvis formål ikke er helt kendt.
Man kan ihvertfald ikke finde oplysninger på Furesø Kommunes hjemmeside, der ellers påstår at vide alt og ikke behøver en kritisk og uafhængig presse.

Mit bud er, at man vil forsøge at lave en tunnel mellem de to gamle kommuner, idet der faktisk mangler adgangsveje mellem de tre rådhuse. Og hvorfor ikke bruge overskuddet fra Flyvestation Værløse og gå i undergrunden under Farum Sø ?

Der er altså tale om nogle vældige konstruktioner - over 2 meter i diameter. Hvad værre er - de vil nok tiltrække et yngre legelystent publikum, og da Bane Danmark ikke kontrollerer hegnet til S-baner mere, så er der fri adgang til de trafikerede jernbanespor lige bagved.

Skulle du have oplysninger om projektet, så skriv til redaktionen herom, så vi kan berette mere

Fra særdeles velinformeret kilde (Jan Hansen VVS) forlyder det, at det er et regnvejrsbassin, der er under opbygning. Vi afventer også et svar fra Furesø Kommunes tekniske afdeling om fænomentet.
Og det kommer her, idet Drift- og Anlægschef Hans Dyrby Kloch fortæller følgende:
Arbejdet ved Bavnestedet er ikke en tunnel, men et spildevandsbassin. På Værløses gamle hjemmeside lå nedenstående information om anlægget. Pga. af det generelle arbejdspres er det desværre ikke alle informationer, der er blevet ført over på den nye hjemmeside endnu. Anlægget burde også være beskrevet i Værløse Kommunes informationsannonce i november/december. Entreprenøren burde have sat et skilt op med kontaktinformationer. Jeg vil lige følge op på den del så man kan se hvem det er der arbejder der ude.

På kommunens gamle hjemmeside (Værløse-delen) kunne man tidligere følgende om arbejdet:
___________________________________________________________________
Gravearbejde ved Nørrevænget og Bavnestedet

Gravearbejde ved Nørrevænget og Bavnestedet fra december 2006 til april 2007

Spildevandsbassinet ved Bavnestedet er gammelt og utidssvarende, og der skal derfor etableres et større, nedgravet bassin på det grønne areal ved Nørrevænget. Formålet er at opmagasinere det mest urene vand i forbindelse med kraftigt nedbør og derved forhindre, at der udledes forurenet vand i vandløb og søer.

Arbejdet påbegyndes i december 2006 og forventes færdigt i marts-april 2007.

Endelig siger Hans Dyrby Klock, at .. arbejdet også blev annonceret i kommunens informationsannonce den 12. december 2006 i Værløse Nyt.

Web-redaktionen siger tak for denne grundige information og har stor forståelse for, at der netop omkring kommunesammenlægningen kan have været problemer med koordinationen mellem de oprindelige og den nye hjemmeside.
...........................

Her er der plads til flere lokale nyheder, skulle du komme ud for nogle lige som ovenstående reportage viser ....

Skriv frit til web-redaktionen (hvis du sidder ved en Pc koblet til Internet, så brug denne epost-adresse: hansjorn(c)kajsavis.dk
(husk at ændre (c) til et snabel- eller krølle-a (risikoen for 'spam' gør, at vi helst ikke annoncerer den korrekte adresse, for store robotagtige "høstmaskiner" kører hele tiden siderne igennem for at høste disse ting, så man kan genere folk)

Tankespind -drøm eller virkelighed ....

Var der ikke rimelighed i, at de valgte politikere og den købte forvaltning også var borgerens problemløser - for ikke at sige ven .................

Kunne man ikke undgå små problemer ved at hjælpe hinanden i en jungle af skrivelser der bruger ord, vendinger, henvisninger som selv computerens stavekontrol erklærer ukendt ...............

Når denne egn ikke er en Værløse kommune vil man nok føle at der er blevet længere til al-ting. Unge - og tilflyttere kan spørge hvorfor bliver al-ting anderledes - hvis man sammenligner med tiden før et kommunevalg og tiden derefter.
Var der ikke et skær af at "hvis du stemmer på mig vil jeg også være DIN hjælp i nøden eller bare i hverdagen, det er jo dig der er med til at lønne mig" ...................

Nogen har spurgt hvorfor noget så kan ændre sig til få uger efter et valg.

Hvorfor skal man så høre at politikere og borgere ikke taler samme sprog. Hvorfor skal man så høre at "vi tager ting med os hjem, vi ser på dig, vi lytter og du er efter lovgivningen blevet orienteret" o.s.v.

Nu lever vi med det "repræsentative demokrati, hvis I ikke er tilfreds med vore afgørelser må I vælge nogle andre ved næste valg".

"Vi lytter og orienterer - læser læserbreve og ser på sagerne. Men når der skal afgøres er det os der bestemmer. Hvis I fortsætter skal I vide at forsinkelser af projekter kan skabe problemer siden hen. Vi har ansvaret, det er os der afgør og vi er valgt til det".

Oplevelser før et valg er meget anderledes end de indtryk borgere får som tiden går - når meget er faldet på plads.

Ingen borger er valgt til noget som helst uden man ændrer sig. Det er en kendsgerning at borgere i ens bagland ikke er bange for
at fortælle om absolut meget positive oplevelser med sin kommune og med politikere.

Men oplever man et eller andet der ender anderledes så undrer man sig - for egentlig burde valgte politikekere og embedsmænd også være borgerens medarbejdere.

Ikke mindst i spørgsmålet om forskellen på borgeren og politikere og embedsfolket når snakken går om hvordan man skal forstå/tyde lovgivernes lidt vanskelige skriftsprog.

Sidst og ikke mindst er der spørgsmålet om et emne som TID.
Der forekommer ikke meget der udgår fra et offentligt kontor uden der fastsættes en TID for at give en kvittering eller et svar.

Men man har fortsat aldrig fået et kort der tilsendes efter alle henvendelse fra det kontor man henvender sig til med et registernummer man kan spørge til. Et kryds hvor dine henvendelser behandles og en dato hvor man kan forvente et svar. Man kan stort set ikke møde en person der ikke har hørt om andre der aldrig fik en kvittering for en henvendelse til det offentlige og altså ikke en bekræftelse.

De der har det sværest er de der har sager der kører i årevis omkring forhold der præger deres dagligliv fordi det næsten er uden ende. Nogen lever i stor usikkerhed og tør end ikke spørge om man har modtaget deres brev.

Men man kan også lytte til oplevelser der er meget positive - og hvorfor er det så ikke meget vigtigt - når nu det er de valgte der kan bestemme.

En politiker sagde engang at hans største oplevelse havde været som nyvalgt, at gå rundt og tale med at mennesker - det havde givet h/h en anden og meget vigtig oplevelse når nu man var blevet noget man var valgt til.

En borgmester der var med i de år hvor land blev til by sagde ved sit første møde efter valget: Det er med fuld respekt for hinanden at vi har levet en tid med hinanden og sikret grundlag for et valg. Nu da det er overstået lægger vi den politiske snak på hylden og står sammen om at skabe den bedst mulige kommune for borgerne.
-------------------------------­
I VORE DAGE er det godt at så mange sørger for, at man skal frede så meget som muligt - når man oplever at men'sker mere og mere freder sig fra andre men'sker ........

13 MEDLEMMER AF FURESØ BYRÅD 3500

Jesper Bach, borgmester tlf. 44 48 58 85
Susanne Mortensen, viceborgm. 44 48 61 71
Lone Christensen Tlf. 44 48 26 31
Lisbeth Lykke Harsvik Tlf. 44 65 00 25
Ulla Rasmussen Tlf. 44 47 97 01
Henrik Nord Tlf. 44 48 60 46
John I. Allentoft Tlf. 44 48 18 81
Jane Isdal Tlf. 44 65 70 26
Steen Horstmann Tlf. 44 94 76 35
Kurt Bork Christensen Tlf. 44 98 44 17
Svend Erik Jørgensen Tlf. 44 49 02 12
Øjvind Vilsholm Tlf. 44 47 44 65
Jørn Johan Nielsen Tlf. 44 98 80 35

FURESØ KOMMUNE
I Furesø kommune hedder det, at man er i fuld gang med at opbygge et nyt team der vil gøre en forskel hos kommunens borgere. For øjeblikket søger man personale og frister dem til at komme og være med når det nye skal bygges op.
  Som en fristelse tilbyder man personalet gratis fitness der er en moderne form for kropsbevægelse.

I de seneste år har man taget afsked med en række af de mere modne hjemmehjælpsmedarbejdere - men nye uddannelser skulle fylde pladserne ud - men det møder vanskeligheder nogle steder.
  Ikke mindst fordi der i dialogen - som man har nogle steder er opstået et ønske om at imødekomme kravet om en opvurdering af hjemmehjælperens rolle i det moderne samfund.
  I første række med teknik men i særlig grad med en aflønning der har fundet sted og kan blive en løftestang for løsninger i andre områder.
  I Furesø kommune skal man nok regne med at der forud for arbejdstiden ligger en transporttid fra et andet område før tjenesten tager sin begyndelse - fordi alt det nødvendige personale ikke er lokale beboere.
Furesø kommune - der i dag er et større område - søger personale til dagvagt som nattevagt og tilbyder udviklingsmuligheder.

"Indkøbscentral Nordsjælland"
23 medlemmer stemte for hovedforslaget og der var fuld enighed om, at man skal sikre at man ikke vil hente besparelser på grund af børnearbejde. Man skal også kunne afvise varer man ikke er tilfreds med men man ville ikke kræve sikre arbejdsforhold og godt miljø for de der deltager i produktionen.
Øjvind Vilsholm var den eneste der stemte imod, den tidligere borgmester Lars Carpens deltog ikke i dette punkt på dagsordenen..
  Nu skal man sammen med en række andre kommuner og sammen med "Indkøbscentral Nordsjælland" sikre at Furesø antagelig henter dagligvarer og serviceydelser fra andre områder. De der i et og andet repræsenterer den lokale handels- og håndværkerstand har ingen sympatisører blandt folkevalgte.
  Mange af de selvstændige er mere optaget af at holde skruen i vandet, medens de fritages for at sende regninger til deres egen kommune - elektronisk.

NÅR KOMMUNENS UDVALGTE VEDTAGER, AT HENTE GEVINSTER VED STORKØB og nærmest vil hænge institutioner ud, hvis de svigter storkøbet ved at hente varer i de lokale butikker eller hos en lokal håndværker.
  Det er jo heller ikke den slags repræsentanter der tager pladserne op, når de valgte drøfter kommunens indkøbspolitik som denne onsdag.
Men det er jo også forlængst indrømmet som et fakta, at handels- og butiksfolket skal holde sig fra det politiske og leve med "det repræsentative demokrati" og så ellers holde sig til "deres verden" .......

FORSKELLE PÅ LØNNINGER I TO FORSKELLIGE KOMMUNALE HALVDELE. Frederiksborg Amts Avis skriver den 2. februar at der er store forskelle på lærerlønnen i Furesø kommunes to halvdele. Der kan være op til 10.000 kr. mere i Farum-delen end i Værløse-delen, og det skal også have vist sig på andre områder i Furesø kommune. Men man vil sikkert arbejde med det, når man opdager den forskel på forskelle.
  Det kan sætte tanker igang - for hvad vil der ske hvis man finder frem til at folkeskolens lærere i 3500 ikke får 10.000 kr. for lidt i løn, men lærere i 3520-delen får 10.000 kr. for meget ?
  På den anden side vil vil nogen måske påstå, at når man i Farum-delen betaler mere i skat, skal de vel også have mere at betale skat af. Men sådan er det bare ikke....

FREMTIDENS ARKÆOLOGISKE ARBEJDE SKAL VARETAGES AF HØRSHOLM EGNSMUSEUM der de seneste år har varetaget disse opgaver for Farum.
  I de seneste år har det været Kroppedal i Taastrup, der har stået for de arkæologiske undersøgelser i Værløse. Trods et stærkt indlæg fra Jørn Johan Nielsen, støttet af Kurt Bork Christensen stemte 17 medlemmer for at arbejdet fremover skal varetages af Hørsholm Egnsmuseum, der antagelig skal gøre Kroppedals arbejde færdigt. Det skulle være vedtaget at man vil bevare en gravhøj i Ryget Skovby.
  I debatten nævnte man også at samarbejdet med Kroppedal ville have været uden en udgift på ca. 200.000 kr. i løbet af de fire år
...................................
BYRÅDSMØDERNE DER HOLDES I FURESØ KOMMUNE afholdes i Farum's rådhus, da man ikke har plads til et bord med plads til 28 personer.
  Det første officielle offentlige møde blev afholdt onsdag den 31. januar allerede kl. 18.00.
  Det egentlige tilhørertal var ikke overvældende, men et stort antal skoleelever havde valgt at se på hvordan man afvikler de store møder i den nye kommune

SkovgårdsNyt

SKOVGÅRDEN - Center for pensionister og ældre borgere med talrige aktiviteter og den kommunale genoptræning telefon 72 35 58 00

Aktivitetscenter med støtte af brugere og frivillige. Cafe og gavebutik - køb husets eget blad for en ti'er.... For rygere er der indrettet en udendyrs rygeafdeling med  en smule varme. Regnskabet for julestuen viser et overskud på 13.823,50 der er tilført aktivitetskontoen.

Påskecaféen tinder sted onsdag den 28. marts kl. 13.30 i cafeen.

DER ER FASTELAVNSFEST fredag den 16. februar kl. 13.30
Sambarytmer ved Skovgårdens dansehold og fastelavnssange ved Mogens Balslev. Der er kaffe og kakao samt fastelavnsboller-. Det vil være festligt hvis brugeren klæder sig lidt ekstra ud på dagen eller bare tager en sjov fjollet"
hat på. Der er fri entre.

Onsdag den 21.2. kl. 13.30 underholder René Schmidt med jorden rundt på en times tid Der er fri entre.

Onsdag den 28.2. kl. 13.30 SANGPROGRAM MED HELLE OG ARNE
Helle er medlem af brugerbestyrelsen og synger medens Arne spiller dertil. Det er et program der består af sange fra revyer og sange man kan synge med til.
  Der er indlagt kaffepause og så er der fri entre.

Onsdag den 14.2. kl. 13.30 er der rejseforedrag ved Per Dalskov, der fortæller om en rejse til Australien. Fri entre.

Søndag den 4. marts kl. 13.30 er der SØNDAGSHYGGE.

DAGENS RETTER der koster 34 kr. og desserten l1 kr. ses bedst i Skovgårdens eget blad - men køkkenet kan godt komme ud for, at der skal rettes i programmet.

Det forlyder at der arbejdes med en ældrepolitik, men ikke med vanen med at kalde det noget med ældre...........
  Den nye form for politik skal også handle om en slags bevægelsesinspiration, der kan tage over fra de år man var på arbejdsmarkedet og det VAR den absolut bedste og billigste form gymnastik og dans eller for lettere bevægelser, som man kunne tilpasse sig alt efter ydeevne og tage med sig hjem som en slags morgenbevægelse foran spejlet.
  Man har da også hørt at man skal have en slags politik for sundhed, der også omfatter sundere mad vægtkontrol m.v. Men i høj grad mere bevægelse.

For de der er bange for glatte sten på bymidten findes et og andet man kan sætte på sko og støvler så man ikke oplever at glat føre er farligt. Apoteket har den slags udstyr hører man.

Savnet man lidt mere kontakt, bør man aftale med hinanden at man ringer sammen en gang om dagen for ligesom at melde ud at man har det godt. Skiftes man koster det ikke en bondegård.

I SKOVGÅRDENS CAFÉ kan man købe et gavekort der kan byttes ud med dagens ret o.s.v.

HJEMMEPLEJEN ER GRUNDLAGET FOR AT MAN KAN KLARE SIG MED DE EKSISTEREDE PLEJEHJEM.
"Længst muligt i eget hjem" er en uvurderlig værdifuld mulighed for at lade mennesker fortsætte deres tilværelse, hvor man er fortrolige med faciliteter og hvor man finder et og andet man skal bruge til aktiviteter man kan bruge i det daglige uden at ulejlige nogen. Det er også gode daglige bevægelser, der  ligger i det man kan klare ved egen hjælp.

titel

Det er af værdi man kender historien - om WITHERLØSÆ

glimt af historien skrevet af Tove Werner Larsen, Hans Jørgen Hansen. Tegninger af Ib Friis

Navnet VÆRLØSE fortæller os, at byen er en af de ældste landsbyer i Danmark. Videnskabsmænd mener, at bynavne, der ender på „løse" stammer helt tilbage til jernalderen.
I gamle papirer kunne man se, at navnet blev stavet WITHERLØSÆ.

WITHER er det samme ord, vi kender i ordet „ved træ". Derfor kan man oversætte navnet VÆRLØSE som: Indhegningen eller marken ved skovene. Som man kan se det også i dag.

Udgravninger i de senere år viser, at her på egnen har boet mennesker i mange år før Kristi fødsel. Det viser stolpehuller - hvor man har kunnet måle store og små bygninger op.

Alugod-smykket er fundet i Værløse. Det er en sølv-fibula med runeindskrift og hagekors. Det er fundet på den nuværende flyveplads i nærheden af Hjortøgaard.

I nyere tid kalder Værløsespejdere sig ALUGOD. FIBULA er det latinske ord for en bøjlenål. En fibula er faktisk en sikkerhedsnål - udviklet gennem tiderne fra en simpel bøjlenål til en holder af klæderne sammen til også at fungere som et brystsmykke. Hagekorset er et soltegn - i ældre tid kaldet swastika.

Dette er begyndelsen til en 3 siders historie om det gamle Værløse, som blev trykt for længe siden i Hareskov-Værløse Avis og som nu er gravet frem fra arkiverne. Den kan læses i sin helhed på wikimedia.dk

Annoncer og småsnak


Jan M Foto Bymidten 50
Farvefilm på en 1 time - Pas/ID foto kr. 80,-
TD låseservice Bymidten 38
Skomager / Tasker & Lædervarer

NYHEDER på din telefon - for de af os, der ikke har IT o.l.: Drej 1830
Tast 1 for nyheder
Tast 2 for sporten
Tast 3 for vejret

UHELD VED INDBRUD .....
For et par år siden var en mand i færd med et indbrud et sted ved Roskilde. Da der var nogen hjemme måtte han løbende flygte fra huset, da han faldt fordi grundejeren ikke havde fået sneryddet og glatførebekæmpet. Et brækket ben førte til at tyven forsøgte at få erstatning på grund af ejerens forsømmelse.

FORLEDEN MÅNED tog en urmager sagen i egen hånd. Han kunne ikke forsikre sine ure og lagde så en revolver under en disk og brugte den, da tre røvere mødte frem for at stjæle ure fra hans butik. Han skød på et par af dem, og nu forlyder det, at han måske skal betale tyven eller tyvene erstatning - medens urmageren sidder spærret inde så han ikke skyder nogen igen........ Men han skal nok betale røveren erstatning for svie og smerte

I FURESØ KOMMUNE skal man ikke tro man er imod biler, men de der kører forbi på motorvejen støjer, og de der kører på villaveje har ikke rene udstødninger............
  I det hele taget er det svært at finde de mennesker der respekterer, at biler bevæger sig, fordi der er et formål.
  Nu er det jo også farligt at køre i tog, hvis der kan stikke asbest ud her og der, fordi de rejsende skærer i sæder og paneler..................

RESPEKTEN for folk der altid kommer for sent fører til, at man sender flere og flere tog af sted. Måske var der alligevel ikke plads på skinnerne.

ALLE ER IMOD MOBNING men der findes et utalligt udvalg af emner så man kommer aldrig mobning til livs.......

DER ER KOMMUNER der engang tog hjælp af de selvejende børneinstitutioner, men nu forsøger man at tage afsked med denne, fordi de er for dyre.

JOURNALISTER SKAL OGSÅ INDFØRE LIGESTILLING med hensyn til CAVLINGPRISEN. Hidtil har kun fem kvinder modtaget prisen. Det skal der gøres noget ved men måske især kvinderne.

NU SKAL DER VÆRE KVINDER DER VÆLGER at få deres børn, medens de går derhjemme og studerer, og så skal de måske sikre sig en far noget tidligt........

I DERES HJEM tog det lidt længere tid at sende far'en på indkøb i et supermarked, fordi han ville sikre sig at han ikke kom hjem med noget gammelt kød.......

I KØBENHAVN - der er en stor by - har man haft problemer med regnskaber og budget i skoleområdet, så der skal skæres urimeligt på mange områder. Børn og lærere protesterer. Den ansvarlige har taget sit tøj, selvom nogen antydede, at der ikke var nogen ansvarlige. Men der skal spares, og det kan der ikke komme noget godt ud af, siger forældre, børn og lærere.

DER ER MODERNE BYGGERI der forud viser sig at koste 50-60% mere end forud skønnet.

Er gode råd dyre?
Skal jeg vælge det nye styresystem Windows Vista - Skal jeg betale 500 kr om året resten af mit liv for at beskytte mig mod virus
Eller vil du have et frit valg?

Spørg PCykologen Hans Jørn - jeg har et svar på alt - 75 kr. for 15 min. konsultation - Åbent mandage og fredage ml. 10-16 tlf. 2834-4150
http://wikimedia.dk - hurtig vej til mediet

Cantinos på Læssevej 5
De er rigtig gode til at lave pizza'er


Lydavisen

Der er skrevet meget om lydavisen - både i Frederiksborg Amts Avis og her på Kajs Avis. Førstnævnte gør opmærksom på, at der indtales fra samme blad + de tre distriksblade fra Farum Mediecenter: Farum Avis, Furesø Weekend og Værløse Nyt. Men Kajs Avis er glemt - hvorfor?
    Furesø Bibliotekerne har ansvaret for at lave lydavisen, og redaktionen er nu placeret i Farum Bibliotek, der måske ikke kender til Kajs Avis?
    Eller er det fordi Kajs Avis ikke udgives på tryk og distribueres som reklameblad hver uge, at den ikke regnes for noget?
    Det kunne også tænkes, at redaktionen ikke har overskud til at medtage elektroniske aviser, som jo enhver kan starte for en slik.
    Danske folkebiblioteker har ansvaret for, hvad der indkøbes af bøger - det er ikke et byråd eller andre embedsfolk, der bestemmer her. Det står i Biblioteksloven, og det er en god ting med en sådan uafhængighed. At man anvender et kvalitetskriterium for hvad, der skal anskaffes og/eller udgives via biblioteksvæsenet.
    Så tilbage står, om det er en mangel på kvalitet, der får Furesø Bibliotekernes lydavis til at overse Kajs Avis.
    Personligt tror jeg, at biblioteket ikke vil indtale tekster, der kun er publiceret på nettet - så derfor vil jeg tilbyde Lydavisens redaktion, at jeg sender dem en papirkopi af den ugentlige Kajs Avis.
   Web-redaktionen/hansjorn har forfattet dette indspark.

Svar:

Og der kom et prompte svar fra Furesø Lydavis' redaktør Karen Kristensen, der fortalte, at det var en forglemmelse, at Kajs Avis ikke var nævnt på lydavis-siden. Til gengæld burde vi (eg. Kajs Avis) måske sende lydavisen en trykt kopi af ugens avis - hvilket hermed være gjort. Idet det også skal nævnes, at der er en del overlappende/gentagende stofmængde, hvor lydavisen naturligvis forbeholder sig retten til at vælge.
   En tak fra web-redaktionen til lydavisen for et promple og konstruktivt svar.

7.februar©2006 web-redaktionen