FURESØ kommunes miljø- teknik- og flyvestationsudvalg havde møde den 6.2.2007 Udvalget har haft et møde med handicaprådet
Ved etablering af varehus, boliger og parkeringshus i Bymidten vil der være en række gener for erhvervsdrivende og beboere dette vil man søge minimeret.
Duemosevej i Farum skal forlænges og i den forbindelse skal der eksproprieres areal'" fra tre landbrugsejendomme.
Der skal anlægges stier langs Lillevangsvej fra Farum Hovedgade til Slangerupvej.
Der skal udpeges et medlem af Skovdistriktets brugerråd for Skovdistrikt København.
Der foreligger rapport efter undersøgelser af evt. forurening ved startbanen og flugtskydebanen på flyvestationen.
Man skal drøfte skitse til masterplan for Kulturstation Værløse.

Man skal drøfte fællesindsats for at forbedre Mølleå-systemet sammen med 6 andre kommuner.
Der foreligger udkast til et regulativ for husholdningsaffald for Furesø kommune.
M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget godkende svar til Vejdirektoratet på en klage fra den ene gårdejer.
I Værløse besluttede man at nedlægge en byggelegeplads i den vestlige ende af det lange hus - for at bygge boliger på området. Nu skal man tage stilling til om man kan give tilladelse til anden udkørsel f.eks. til Kirke Værløsevej, ved Læssevej eller Bøgevej. Fra langhusets bestyrelse er man ikke interesseret i udkørsel langs det lange hus til Læssevej, men foreslår lysreguleret ud- og indkørsel ud for byggeriet
Til istandsættelse af lokale broer foreslås frigørelse af 350.000 kr. til planlægning og projektering

Broen over Tibberup å ved Skovlystvej trænger til en restaurering. Der er i budgettet afsat 208.000,00 til formålet. Til planlægning og projektering skal man måske frigøre 40.000 kr,
Man skal vælge en repræsentant for kommunen som repræsentant i Vandsamarbejde Sjælland der omfatter 19 kommuner der har en aftale med København om levering af vand til hovedstaden, forhandle pris m.v.
Man skal drøfte projekter der tager hensyn til trafiksikkerhed og evt. frigivelse af 1 mill.kr.
Man skal drøfte bevilling til ny trafiksikkerhedsplan for Furesø kommune
..........................................
NÅR MAN IKKE HAR TID er emnet for en historie der fortælles af direktør Henrik Abildtrup.

Det var om en oldefar. som arbejdede 12 timer daglig dog ikke om søndagen. Det var en arbejdsuge på 72 timer. Ved siden af passede han sin kolonihave med et lille hus på.

Han var kasserer i skyttelauget, strålerørsfører i det kommunale brandvæsen tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv sine børn - han havde otte stykker - han forsålede familiens fodtøj, og han kløvede ti kubikmeter brænde. Desuden lavede han selv de fleste af de ting, som skulle bruges i huset.

Bedstefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. Han overtog haven" efter oldefar, og var også strålerørsfører. I sangforeningen sang han baryton, og han var aktiv i skyttelauget. Men han var ikke kasserer eller nodeskriver, og han klippede heller ikke selv sine børn. Da man var begyndt at fyre med kul, indskrænkede hans brændehugst sig til en kubikmeter. Husgeråd var noget man købte hos isenkræmmeren.

Far arbejdede 48 timer om ugen. Han havde ikke tid til sang eller frivillig brandtjeneste, og hans to børn gik til frisøren, og brændehugst - ja, det var højst for motionens skyld.

Selv er jeg medlem af Hjemmeværnet, men kommer der aldrig. Jeg har opgivet familiehaven - den betaler sig jo ikke længere. Jeg har ingen børn. Brænde eller kul? Nej tak. Jeg har oliefyr. Hvordan skulle man ellers få tid til noget i vor forjagede tid? Jeg skal trods alt arbejde 37 1/2 time om ugen.

Oldefar blev 94, bedstefar 75 og far kun 52.
FURESØ KOMMUNE er den eneste kommune, hvor borgerne deles op efter sammenlægningen med to forskellige skatteprocenter grænsen er Fiskebæk. Otte ugers lokal avis: www.kajsavis.dk følger udviklingen - og Hans Jørn viser levende beretninger fra det nye liv........ Tag kopi og gi' den til din nabo - i en ny kommune hvis politikere er skræmte over hvad der kunne komme ud på papir og til hvem-som-helst.............
Du er velkommen på www.kajsavis.dk også hvis du har noget der er en nyhed Hareskov-Værløse Avis, Gl.Hareskovvej 261, 3500 Værløse
......................
POLITISKE TILFÆLDIGHEDER fører ikke
til noget - siger man..........
Når man alligevel tænker tilbage og over, at den nuværende statsminister trak sig tilbage fra sit virke som skatteminister i 1992. Hans efterfølger var borgmester Peter Brixtofte, der havde været borgmester i Farum siden 1985, været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1978, været medlem af Folketinget siden 1973.
1992 bliver Brixtofte Skatteminister ganske vist ikke mere end nogle måneder i 1992 og en tid i 1993.
I 1995 bliver han Ridder af Dannebrog.
I året 2002 vælger han at trække sig fra posten som borgmester, da et flertal i kommunalbestyrelsen vil have ham suspenderet. I samme år vælger han at blive løsgænger i Folketinget.
Det er nok også håbløst men hvis man forestiller sig, at den nye skatteminister havde afprøvet nogle tanker og overladt en borgmesterpost til en anden havde meget måske været noget anderledes i dag.
........................
Anmeldelse: ”Min kone spøger”

Sker der overhovedet noget i Kirke Værløse?

Ja, de sidste uger har man kunnet komme i det lille teater ved siden af ”Den gamle skole” på adressen Smedegade 5.

Her har Aktivscenen opført Noel Cowards: ”Min kone spøger”.

Det er en komedie fra 1940 om en forfatter og hans to koner, en afdød og en nulevende. Forfatteren møder en clairvoyant, og så tager begivenhederne fart og viser, at ”der er mere mellem himmel og jord.”

Det har været en ordentlig mundfuld for de 7 skuespillere, der sammen med instruktøren Henrik Vangmark har lagt et stort arbejde i at få forestillingen op at stå. Ligeledes har de 2 scenefolk knoklet med at lave en helt ny sceneopstilling.

Desuden har de i sommerens løb renoveret og isoleret bygningen.

Forestillingen er blevet spillet 10 gange, sidste gang d. 9. feb. Og det har været for fulde huse. Det betyder dog ikke de helt store publikumstal, idet der til hver forestilling er plads til 35 tilskuere.

/Nina Nø

14.februar©2006 web-redaktionen