index over avis
  1. januar
  2. februar
  3. marts
  4. april
Der udkom kun ét nummer af Hareskov-Værløse Avis - og det blev det sidste nummer den 11. januar 2007

Men .. den nye Kajs Avis har nu set dagens lys indtil flere gange, og med hele 15 siden i nummer 7 fra den 22. februar er vi næsten ved at være oppe på de magiske 16, idet det skal nævnes, at der ikke sættes så mange annoncer ind for tiden - idet avisen jo ikke udkommer som tidligere til 8.600 husstande i Gl.Værløse Kommune.

Der kom dog endnu 2 trykte udgaver af Hareskov-Værløse Avis, nemlig et pinse- og et julenummer.

Hertil kom ikke blot 16, men 44 numre af Kajs Avis som elektronisk avis publiceret som en .pdf-udgave, der kunne hentes på hjemmesiden og udskrives. Ja i en periode kunne den endog købes for en ti'er i Kajs Bod i stationscentret.

Her kommer fortsættelsen af avisen i 2007:
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december
På grund af uoverensstemmelser om udgivelsen af henhv. en trykt og en elektronisk avis sluttede samarbejde mellem Kaj og web-master den 22. november 2007 med udgivelsen af nr.44

Siden har web-master arbejdet på at arkivere de gamle numre, herunder udgivelserne i 2007. Idet vi i april 2007 forsøgte os med en CMS (Content Managing System) med navnet Phusion, hvor flere kunne være med til at bidrage og hvor hver enkelt artikel kan hentes frem på skærmen.

Dette vil nu blive omlagt til et statisk system, som svarer til de tidligere udgivelser, så hele perioden fra 1999-2007 er komplet.

28. maj©2008 web-redaktionen