2007-1945

logo hvaKaj Øgaard Sørensen har skrevet sin avis siden 1945 og har en formidabel evne til at kunne skabe lænker tilbage i tiden inden for mange emnegrupper.

I denne spalte vil vi forsøge at vise nogle af disse sammenklip over tiden - gerne med anvendelse af illustrationer, som han har i sit righoldige arkiv.

Kollekolle

HVA 1998 nr. 24
9. juli - s 4-7

Kongen af Kollekolle er en bog som Værløse Historiske Forening udgave i 2006 skrevet af Gurli Thuneby. Den er anmeldt her i avisen af Nina Nø på denne side. Hvilket fik Kaj til at mindes, at der engang var skrevet en artikel om Kollekolle - og den fandt han så frem og bad om at få indlagt. Den følger her:

I forbindelse med Svend Fiskers 90 års fødselsdag fik vi lov til at bringe en beretning om livt på Kollekolle, som kan genses her ..
HVA - 17. januar 1964
Historisk forening har ikke så mange nedskrevne lokale beretninger fra de gode gamle dage. Men blandt de beretninger man har er en, hvor fortælleren er nu afdøde landpostbud Anders Lund.
Her gengives et afsnit af beretningen: Min far var skovløber og boede i et lille hus ved Søndersø. Der var lergulv, og stuen var ikke større, end at man ramte muren, når man strakte armene ud.. Vi var tre piger og jeg ene dreng. Far gik på arbejde klokken tre om natten i skoven og mor klokken fire i tørvemosen. Vi havde en gris og en ko, der gav 14 liter mælk om dagen. Pålæg på brødet blev der aldrig penge til. Fars løn var 1 krone om dagen. Fornøjelser var der ikke råd til. Jeg husker engang, at der var tale om et fastelavnsbal, som mor kunne tænke sig at komme med til. Det kan vi ikke, sagde far, hvortil mor svarede, at Søren Peders skulle med, og så kunne vi også. Hertil svarede far, at Søren Peders havde solgt deres høns, og når der var danset af på kroen, så havde de ingen æg. Der blev ikke noget fastelavnsbal.
Som dreng delte jeg meddelelser ud fra skoven, og det foregik i løb, da jeg på en dag skulle klare følgende rute: Op klokken fem, først til Ballerup, så til Harrestrup, videre til Herstedøster, Røde Vejrmølle Kro og Glostrup. Derfra til Vissinge, Ejby, Skovlunde og tilbage til Ballerup og hjem til Søndersø, hvor klokken var blevet syv. Det fik jeg to kroner for, og dem fik mor.
Jeg blev konfirmeret i Farum kirke, da Værløse dengang ikke var pastorat. Jeg havde en lap på mit konfirmationstøj, ag da far og jeg gik til Farum, sagde han, at det gjorde ikke noget med lappen, blot jeg svarede rigtigt på kirkegulvet.
I min første plads fik jeg 40 kr. for et år for at arbejde fra klokken tre om morgenen til klokken ti om aftenen. Jeg fik ikke nok at spise. Vi skulle spise af samme fad og være færdig samtidig, og jeg kunne ikke spise så hurtigt som de voksne.
Så korn jeg til en skovridder. Man har hørt så meget om jul i Skovridergården, men jeg kan fortælle en del om øretæver i skovridergården. Derefter kom jeg i skomagerlære i Jonstrup. Lønnen bestod af kost og logi. Som svend fik jeg fire kroner om ugen hos en mester i Ballerup plus kost og logi. Arene i Ballerup blev nogle af de lykkeligste i mit liv.
Min første kone hed Mette, men hun døde allerede fire år efter, at vi var blevet gift, og min anden kone hed Dagmar, og da hun døde for nogle år siden, blev det et savn, som jeg aldrig kom over.
Jeg var postbud i Hareskov i 22 år, og det skete, fordi mit helbred krævede, at jeg skulle være mest muligt i fri luft. Jeg traf mange mennesker i den gerning. Den store mand, Grut Hansen på Kollekolle, sagde til mig: »Dem kan jeg li', Lund, De snor ikke overskægget så forbandet som Deres forgænger!« Når folk kom til ham for at få det ene eller andet, skulle det ske skriftligt, men de arme folk sagde ofte: »Hr. proprietær, jeg kan ikke skrive!« »Nå, ikke,« sagde Grut Hansen, »så ned til Lund og lad ham skrive.«
Ja, der er sket mange ting, siden jeg blev født i 1865. Jeg husker den første flyvemaskine, der hoppede af sted ude på Kollekolles marker, oplevede radio, biler og fjernsyn og raketter til månen.

20. januar©2007 web-redaktionen