Kaj Øgaard Sørensen. 1. februar 1999
februar 1999
Hareskov-Værløse Avis
Stiftet 7-9-1945
Kaj Øgaard Sørensen
Gammel Hareskovvej 261
Hareskovby, 3500 Værløse
Tlf. 44 98 45 39

Tryk: Provinstrykkeriet, Vordingborg, Denmark
Kaj Øgaard Sørensen. Portræt 11. marts 2001
marts 2001
Denne net@vis har også adressen: redaktionen@kajsavis.dk

Breve stilet hertil - og med et personligt præg - vil blive leveret til avisens redaktion pr. bud, uden at der dog garanteres nogen svartid.

Uopfordrede reklame- og pressemeddelelser får ikke førsteprioritet, for:

Kaj foretrækker stadig menneskelig kommunikation !

Kaj. 2005
april 2005
For første gang i avisens historie blev Kaj syg med en brækket højre albue i marts 2005. Det betød, at avisen ikke udkom:
torsdag den 16. marts
torsdag den 23. marts
torsdag den 30. marts
torsdag den 7. april
torsdag den 14. april

første nummer efter sygdomsperioden blev Nr.10 - 21. april 2005

11. januar 2007

KAJS AVIS
egnsavis for 3500 Værløse

Sydbank Ballerup
konto: 6814-1002417

Her udkom Hareskov-Værløse Avis for sidste gang

- takket været et "effektiviseringsforslag" fra den nye Furesø Kommune, der i efteråret 2006 skar 400.000 kr. væk til annoncering i samme avis fra og med den 1. januar 2007 - desværre faldt Kaj i en bunke efterårsløv og beskadigede sin skulder, så den sidste trykte avis i 2006 udkom den 30. november 2006 efterfulgt at nogle "nødaviser" i elektronisk form.
Kaj havde dog et materiale klar, bl.a. sin normale oversigt over året der gik i egnen omkring Værløse - og det blev til Hareskov-Værløse Avis 2007 Nr.1 - 11. januar
Hvilke fremtider der nu ligger forude er der ikke klarhed over - men Kaj vil fortsætte med at skrive, og dette materiale vil blive bragte på denne hjemmeside. Samtidig forsøges etableret en fond KAJS AVIS, der måske kan danne grundlag for udsendelse af forhåbentligt flere trykte udgaver ...

11. januar©2006 web-redaktionen