foto af blomst Enhver avis har læserbidrag - men som Kaj ofte siger: Det koster at bringe læserbreve - dyr spalteplads - så det er måske en bedre ide at give plads her på de elektroniske sider. Der har dog tidligere været både gæstebog og debatsider - men af en eller anden grund har det ikke vakt den større interesse. Så derfor denne nye afdeling, der blev oprettet i forbindelse med en vejfest på Klosterbakken den 19. august 2005 - man efterlyste ganske enkelt steder at publicere, "hvem, der var hvem" på vejen.

Her er et andet eksempel på skriverier, som måske kan få dig til at gøre noget lignende: Vintertiden er over os har jeg selv skrevet på basis af borgmestermødet i Hareskovby og handler om den lille købmand, der forsvinder på grund af "effektivisering". Men det er vel ikke det eneste problem, man kan sidde med - så skriv lystigt på en historie til web-redaktionen - så skal jeg forsøge efter bedste evne at få den placeret her på siderne.
Nina Nørager-Nielsen
anmeldelse af
Kongen af Kolle Kolle
modtaget via e-post 2006.12.14

Kollekolle. Udsigt mod Furesø

Kongen af Kollekolle.

Her lige inden lukketid i Værløse Kommune er der udkommet en bog om proprietær Charles Grut-Hansen, en markant Værløseborger, der boede på Kollekolle fra 1892 og til sin død i 1922. Bogen er skrevet af historikeren, Gurli Thuneby, en anden Værløseborger - og udgivet af Historisk Forening og Værløse Museum.

For nogle år siden havde Værløse museum en udstilling om Charles Grut-Hansen, der i nogle år også var sognerådsformand. Nu har Gurli Thuneby fordybet sig i stoffet, og i tirsdags d. 12-12-06 blev bogen: ”Kongen af Kollekolle, en kvægavler i særklasse” så præsenteret – selvfølgelig på kursuscentret Kollekolle, i dag ejet af Landbrugsrådet.

Forfatteren fortalte om sit arbejde med bogen, og såvel museumsinspektør Ellen E. Jensen som repræsentanter for Landbrugsrådet og Grut-Hansens legatbestyrelse udtrykte stor glæde og tilfredshed med resultatet. Det samme gjorde Alex Krak, formand for Historisk Forening, der krydrede sit indlæg med en af sine drengeerindringer. Han fortalte om, hvordan han havde hakket roer på Kollekolle, inden motorvejen blev bygget, da markerne strakte sig helt op til Lille Værløse.

Folk, der som jeg er vild med gode historier fra nærområderne i Værløse, vil nok især kaste sig over siderne om Kollekolle. Beskrivelsen af det lille samfund, som på et tidspunkt er kommunens største arbejdsplads, er meget fascinerende læsning.
   Jeg er dog overbevist om, at hvis man har en landbrugsbaggrund, læser man afsnittet om kvægavl med lige så stor interesse.
Sidste år prøvede man i Værløse at opspore H. C. Andersens evt. tilknytning til lokalområdet. Det viste sig, at H.C.A. kun havde besøgt Værløse en gang, i nærheden af Kollekolle. Så den historie var der ikke så meget kød på. Det er der til gengæld på historien om Charles Grut-Hansen og udviklingen af RDM, Rød dansk Malkerace i almindelighed - og tyren Dan i særdeleshed.

Gurli Thuneby gør opmærksom på, at hendes bog er som en trebenet malkeskammel. De to ben er lokalhistorien og kvægavlen, og det tredje er hovedpersonens egen historie, både i lokal og national sammenhæng. Her berettes om alle de spændende mennesker, Grut-Hansen kendte og omgav sig med.

Bogen er velskrevet og har mange gode billeder bl.a. fra Værløses historiske Arkiv.
   Gurli Thuneby skriver med et godt flow, der gør den let at læse.
   Hun fortæller om sin bog, at ”den taler med mange stemmer.” Den er nemlig fyldt med citater, så mange så man af og til mister overblikket. Til gengæld gør citaterne bogen så autentisk, så man næsten kan høre, hvordan folk har talt. Det er en skæg bog.

Bogens indhold er udførligt omtalt i Frederiksborg Amtsavis d. 13.dec 2006.
   Jeg synes, den fortjener at blive læst i Værløse, og jeg mener også, at skolerne skal skynde sig at købe et klassesæt. Den koster 145 kr. og sælges på Værløse museum.

Kommune-Forsikring

Med hensyn til snerydning meddeler kommunen at grundejere er erstatningspligtige for uheld m.v., der sker som følge af en manglende glatførebekæmpelse. KOMMUNE FORSIKRING HAR FÅET DEN FØRSTE SAG HVOR EN BORGER ER KOMMET TIL SKADE FORDI KOMMUNEN IKKE HAR SNERYDDET SIT OMRÅDE. Her siger KOMMUNE-FORSIKRING,
at borgeren kun kan få 50 procent i erstatning, FORDI HAN HAR EGEN SKYLD - ELLER DER ER SKYLD PÅ BEGGE SIDER
Læs mere fra Kajs hånd om dette mærkværdige princip

Skovgaardens Aktivitetscenter

Skovgaarden

Ejnar Davidsen har følgende indlæg om Skovgaarden efter nedskæringerne:
  • Gymnastikhold: De 5 hold opfordres til at møde op for at træffe beslutning om, hvordan vi  fortsætter i 2007 på baggrund af socialudvalgets svar.
  • Det ka' I ikke være bekendt! Vedligeholdelsesgruppen på Skovgården skriver til Kommunalbestyrelsen
  • Hvorfor? fyring af den afspændingspædagog, som gennem 10 år har vedligeholdt og plejet pensionisterne på Skovgården
Læs Ejnar Davidsens indlæg her ..
paragraf

Thi kendes for ret

Højesteret har i en dom af sagt tirsdag den 21. november 2006, hvor Skatteministeriet og Forsvarets Bygningstjeneste skal anerkende, at 19. almindelige vurdering pr. 1. januar 1992 af de militære flyvestationer i Karup, Aalborg, Vojens og Værløse Kommuner skal ske i overensstemmelse med vedkommende told- og skatteregions vurderingsansættelse efter Ligningsrådets afgørelse af  28. januar 1997.
Kaj Øgaard Sørensen, redaktør af Hareskov-Værløse Avis skriver: Retfærdighedens vej har aldrig hørt til de hurtige. .. I den utrolige situation hvor man står overfor så meget der indeholder stor usikkerhed skal man være meget varsom med at drømme om hvad de mange penge skal bruges til - men ET skal stå soleklart - DET ER PENGE MAN URETMÆSSIGT TOG FRA USKYLDIGE BORGERE I VÆRLØSE ..
Ernst Ellgaard, fhv. borgmester i Værløse har skrevet to indlæg: Thi kendes for ret…. ”Kommunernes påstand tages til følge! og Det er Værløse, der vandt, herunder .. Værløse har kun godt en måneds levetid tilbage på grund af det i mellemtiden indgående” frivillige” ægteskab mellem Værløse og Farum kommuner - fremover Furesø kommune. Værløses borgmester Jesper Bach (fra 1.1.2007. borgmester i Furesø kommune) har udtrykt glæde over dommen i Furesø Weekend den 24. november. Jeg læser udtalelsen, som om han opfatter det som det er Furesø kommune, der har vundet sagen .. Læs hele indlægget her ...
Jørn Jensen, kasserer i Socialdemokratiet Værløse og Formand for Vurderingsankenævnet Frederiksberg og Københavns Omegn ( p.t. Ballerup) har skrevet om dommen: .. Dommen er på kun 4 sider og er til gengæld ret klar, idet man bl.a. fandt at forsvarets/flyvestationens begrundelse var ikke korrekt ved at ændre praksis undervejs, dvs. ændre den praksis, der havde været gældende i mere end 40 år og som vurderingsrådet i Værløse hele tiden har hævdet. .. Læs hele indlægget her ...
lejrvejs forlægning

Åstedsforretning Mosedamgaard

Thomas Hansen er udsat for en voldsom behandling af Værløse Kommune, og hans historie kan læses her ..

Kort fortalt siger Thomas, at ..
En 3 m vejforlægning kun til fordel for private haver til genboen 'Infirmeriet' er en krænkelse af den private ejendomsret. Vejforlægningen er ikke til almenvellets vel, og det er mere end rigeligt med 10 m. vejbredde ..
æfterlysning
Kaj søger korrespondenter i de forskellige bydele i den gamle Værløse Kommune, der .. kun har 101 dage endnu

Det er alvorligt ment, dels er Kaj ved at blive ældre (han runder de 85 år den 11. januar 2007), dels er kommune ved at blive større -så der skal skrives mere, hvis avisen skal udvikle sig til en egnsavis.

Derfor kan DU medvirke til avisens beståen ved at skrive til Kaj (Øgaard Sørensen, Gammel Hareskovvej, 3500 Værløse)  eller måske ringe til ham (44 98 45 39) og fortælle, hvad du kan fortælle om DIN egn af Værløse.

Du er også velkommen til at skrive et elektronisk brev til denne redaktion - mailto:hansjorn@kajsavis.dk - og så er der gode chancer for, at det kan optages i dette afsnit - der jo har overskriften: Læserbidrag

Valid HTML 4.01 Transitional15. december©2006 web-redaktionen 27